Νέα

Κατηγορίες » Σεμινάρια » Διεθνές Σεμινάριο Υψηλού Επιπέδου από τον Shihan Yutaka Katsumata

16/12/15

Ανοικτή Πρόσκληση για το Διεθνές Σεμινάριο Υψηλού Επιπέδου από τον Shihan Yutaka Katsumata

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

30-10-14        ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ I
31-10-14        ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ IΙ
01-11-14        ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ SHOTOKAN ΚΑΙ JUNRO KATA
02-11-14        DAN ΤΕΣΤ & ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ
03-11-14        ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ KUMITE