Νέα

Κατηγορίες » Σεμινάρια » Διεθνές Σεμινάριο Υψηλού Επιπέδου από τον Shihan Yutaka Katsumata

18/06/16

Ανοικτή Πρόσκληση για το Διεθνές Σεμινάριο Υψηλού Επιπέδου από τον Shihan Yutaka Katsumata

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

29-08-16        ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ I
30-08-16        ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ IΙ
31-08-16        ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ SHOTOKAN ΚΑΙ JUNRO KATA
01-09-16        ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ KUMITE
02-09-16        DAN ΤΕΣΤ & ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ